Historie změn stavů

Máte možnost kontrolovat, kdo a kdy změnil stav objednávky.