Reklamace

Modul, který umožňuje odeslat reklamaci zboží přímo na e-shopu zadáním čísla objednávky. Reklamace jsou pak obdobně jako objednávky viditelné v adminu, odkud se spravují. Modul výrazně usnadňuje práci při vyřizování reklamací a vratek zboží.