Platba Skip Pay

Platby s odloženou splatností. Více info na https://skippay.cz. Dříve pojmenovaná jako mallPay.