Definování práv přístupů k modulům administátorů

Každý administrátor má nadefinované privilegia a sekce, do kterých má přístup.

Je možné nadefinovat konkrétním uživatelům omezení pro přístup do vybraných sekcí.