Vodoznak

Do fotografií produktu se může automaticky vkládat vodoznat s Vámi definovanou průhledností a pozicí.