Kopírování produktů

Pro urychlení a zjednodušení práce lze výrobky kopírovat.