Exporty objednávek, produktů a zákazníků

Pokud potřebujete exportovat své zákazníky do uživatelsky přijatelného formátu CSV, můžete využít export s různými filtry. Samozřejmě lze data vyfiltrovat dle několika kritérií.