Obchodní podmínky provizního systému

platné pro smluvní strany

 

Ing. Martin Zemánek, Wellnerova 3C, Olomouc, 779 00, IČ: 74931211, plátce DPH
dále jen "Poskytovatel"


a


fyzická osoba vlastnící živnostenské oprávnění starší 18 let nebo právnická osoba, která dokončí registraci do provizního systému a umístí na své webové stránky banner či textový odkaz propagující služby Poskytovatele
dále jen "Partner".

 

1. Registrace a platnost provizního systému

1.1. Registrací do provizního programu na adrese www.shopion.cz/affiliate-registrace/ a umístěním kódu reklamního banneru Poskytovatele na webových stránkách Partnera souhlasí Partner s těmito obchodními podmínkami. Partner umístí vlastní webové stránky reklamní grafický banner nebo textový odkaz, které směřují na webobé stránky Poskytovatele www.shopion.cz.. V URL adrese je předáno ID Partnera.

1.2. Tyto podmínky začínají platit od okamžiku provedení registrace Partnera, který souhlasil s těmito podmínkami, a trvají po dobu vzájemné spolupráce.

1.3. Poskytovatel nebo Partner mohou od spolupráce odstoupit kdykoliv, a to i bez udání důvodu a to písemnou výpovědí spolupráce, podanou elektronickou formou (emailem). Jako email Poskytovatele je určen email info@shopion.cz a jako email Partnera je určen email, který Partner uvede v registraci do provizního systému.

1.4. Poskytovatel je oprávněn odmítnout registraci Partnera do provizního systému a to bez udání důvodu.

 

2. Reklamní bannery

2.1. Reklamní bannery a reklamní adresy je zakázáno umisťovat na web stránkách, které by byly v rozporu s právními předpisy České republiky nebo Slovenské republiky, na stránkách s nelegálním obsahem, pornografickou a erotickou tématikou, na stránkách nabízející možnosti nelegálního stahování hudby, softwaru a videa, na stránkách které jsou v rozporu s dobrými mravy a na stránkách které jsou v rozporu s dobrým jménem Poskytovatele.

2.2. Doba platnosti informací v cookies o příchodu návštěvníka přes reklamní banner se udržuje po dobu 30 dní od prokliku.

2.3. Poskytovatel má právo zamítnout zobrazování reklamních bannerů a reklamních adres na stránkách Partnera a to i bez udání důvodu. Poskytovatel má dále právo ukončit registraci a spolupráci s Partnerem bez udání důvodu. Po ukončení spolupráce má Partner právo na vyplacení provize, která je uvedena na jeho provizním účtě a to k datumu ukončení spolupráce a to pouze nad částku 500 Kč.

 

3. Přihlášení Partnera do systému

3.1. Partner se může přihlásit do provizního systému na adrese www.shopion.cz/affiliate/, po přihlášení přihlašovacími údaji Partnera, které zadal při registraci.

3.2. V případě přihlášeného Partnera lze editovat osobní údaje Parnera.

3.3. V případě přihlášeného Partnera lze sledovat výši vyplacené a doposud nevyplacené provize na provizním účtu.

3.4. Partner si může stáhnout propagační grafické bannery Poskytovatele, které umístí na své webové stránky.

 

4. Vyplacení provize

4.1. Poskytovatel na základě vystavené a doručené faktury zaplatí provizi Partnerovi do 14 dnů od doručení faktury. Provize je vyplácena pouze při překročení částky v provizním systému nad 500 Kč.

4.2. Partnerovi vzniká nárok pouze na takovou provizi, které vznikla v souladu s těmito podmínkami a nebyla dosažena podvodným nebo jiným nepřípustným způsobem.

4.3. Pokud Partner sám nepožádá Poskytovatele o vyplacení provize, nebude tato automaticky vyplacena.

4.4. Partnerovi budou provize vyplaceny na základě faktury, kterou Partner zašle Poskytovateli písemnou formou (e-mailem). S první fakturou je Partner povinen zaslat Poskytovateli kopii svého živnostenského oprávnění nebo jiný doklad opravňující ho k podnikatelské činnosti.

4.5. V případě nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi své vyjádření a předpokládá se vzájemná spolupráce pro vyřešení nesrovnalostí.

4.6. Poskytovatel neodpovídá žádným způsobem za daňové povinnosti Partnera, která plynou z příjmů z vyplacených provizí.


5. Výše provize

5.1. Pokud zákazník, který přišel přes odkaz z webových stránek Partnera, provede objednávku a zaplatí za pronájem e-shopu, obdrží Klient 10% z ceny bez DPH za zvolený tarif pronájmu e-shopu (PROFI, FULL nebo VIP) zákazníkem.

5.2. Pokud zákazník, který přišel přes odkaz z webových stránek Partnera, provede objednávku a zaplatí za jednorázový odkup licence e-shopu, obdrží Klient 5% z ceny bez DPH licence zvoleného tarifu e-shopu (PROFI nebo FULL) zákazníkem.

5.3. Pokud zákazník prodlouží pronájem e-shopu vybraného tarifu, provize se Partnerovi nadále přičítá.

5.4. Pokud zákazník neprodlouží pronájem e-shopu vybraného tarifu na další období, provize se Partnerovi již nepřičítá.

5.5. Provize se nevztahuje na grafiku, nadstandardní moduly či doplňkové funkce k e-shopu a stanovuje se přímo z ceny licence či ceny pronájmu e-shopu.

5.6. Provize 10% platí pouze při první objednávce pronájmu e-shopu konkrétního zákazníka, u dalších objednávek dotyčného zákazníka se počítá provize 5%.

 

6. Platnost podmínek

6.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 16.1. 2013.

6.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu těchto smluvních podmínek.

On-line platby

Co vám Shopion může nabídnout

Responzivní
design na míru

Možnost
pronájmu

Úpravy
na míru

On-line
platby

Napojení
na IS

Začněte s námi vydělávat!

1. Zaregistrujte se do našeho Provizního systému.

2. Stáhněte si připravené reklamní bannery a vložte na svuj web.

3. Obdržíte 5-10% z ceny licence e-shopu za každou objednávku.

 

Příklad:

a) Při objednávce pronájmu FULL e-shopu Vám za každý měsíc vyplatíme 159Kč!

Provozovatel webu, Shopion s.r.o., se sídlem Wellnerova 1322/3C, Olomouc, IČ: 69752729, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím